<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=621812558362677&ev=PageView&noscript=1" />

Wizyta kontrolna

Jak często  odbywają się spotkania kontrolne?

Częstotliwość spotkań oceniających postępy  terapii zostanie ustalona z Tobą indywidualnie.  Wizyty  kontrolne odbywają się na zwykle co 2-4 tygodnie. Z naszego doświadczenia wynika że to odpowiedni czas, aby obiektywnie ocenić uzyskane wyniki. Częstsze spotkania nie odzwierciedlają rzeczywistych osiągnięć, zaś rzadsze mogą powodować utratę motywacji. Jeżeli zastosujesz się do większości wskazówek możesz mieć pewność, że sukces z każdą wizytą będzie coraz bardziej wyraźny.

Czego mogę spodziewać się na wizycie kontrolnej?

Każde kolejne spotkanie dostarczy Ci wiele radości i satysfakcji. Wizyta zawsze rozpoczyna się badaniem masy i składu ciała, aby ocenić  czy realizacja wyznaczonego celu przebiega prawidło. Podczas spotkania dowiesz się  jak zmieniała się  budowa ciała Twoje go ciała.  Otrzymasz specjalistyczny wydruk zawierający kilkadziesiąt różnych analiz danych a także specjalny, niezwykle obrazowy wykres ukazujący jak w twoim organizmie zmienił się poziom masy, tkanki tłuszczowej i masy beztłuszczowej, a także ile potrzebujesz jeszcze czasu do osiągnięcia wyznaczonego celu.

W dalszej kolejności wyjaśnimy sobie wspólnie wszelkie wątpliwości oraz wskażemy jak pokonać pojawiające się trudności. Ustalony zostanie dla ciebie nowy plan dietetyczny, nowe zadania wsparcia psychologicznego, zmodyfikowany ewentualny program ruchowy i omówione kolejne kroki terapii.

W toku odbywanych spotkań zdobędziesz od[owiedni zasób wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nie tylko nie będzie konieczności korzystania z dalszych usług naszych poradni, ale także innych tego typu placówek.

POKAŻ